CHI TIẾT SẢN PHẨM

Nội dung đang cập nhật...

SỐ GIAO DỊCH THÀNH CÔNG (32)

STT TÊN KHÁCH HÀNG TÊN KH SĐT ĐỊA CHỈ NHẬN HÀNG ĐỊA CHỈ
1a Đức035783...
2Thái Phi Khanh098167...An 1050 Phan...
3Nguyễn Bích Ngọc098329...sơn trà, đà...
4Mss Trang Mjss098470...Cổng bv huyện...

    MỜI BẠN ĐÁNH GIÁ HOẶC ĐẶT CÂU HỎI VỀ PK02-Máy Cắt Băng Dính Để Bàn Cao Cấp

    MỜI BẠN ĐÁNH GIÁ VỀ PK02-Máy Cắt Băng Dính Để Bàn Cao Cấp

    1. Đánh giá sản phẩm

    2. Nội dung đánh giá 0 ký tự